Oprocentowanie obowiązuje od 18 kwietnia 2017r.

Oprocentowanie środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 0,01%
Rachunki a vista 0,01%

Oprocentowanie zmienne środków gromadzonych na rachunkach lokat oszczędnościowych z wkładami terminowymi (odnawialne).

Dla lokat na okres 1 miesiąca 0,80%
Dla lokat na okres 3 miesięcy 1,10%
Dla lokat na okres 6 miesięcy 1,30%
Dla lokat na okres 12 miesięcy 1,60%
Dla lokat na okres 24 miesięcy 1,80%
Dla lokat na okres 36 miesięcy 2,20%

Oprocentowanie zmienne środków gromadzonych na rachunkach lokat oszczędnościowych LOKATA Z PLUSEM (nieodnawialne).

Dla lokat na okres 3 miesiecy 1,50%
Dla lokat na okres 6 miesiecy 1,70%
Dla lokat na okres 12 miesiecy 1,90%
Dla lokat na okres 18 miesiecy 2,22%

Oprocentowanie zmienne środków gromadzonych na rachunkach lokat oszczędnościowych Lokata z nagrodami SGB (nieodnawialne).

Dla lokat na okres 6 miesiecy 1,30%

Oprocentowanie zmienne środków gromadzonych na rachunkach lokat oszczędnościowych zakładanych przez Internet Banking (nieodnawialne).

Dla lokat na okres 1 miesiąca 0,60%
Dla lokat na okres 3 miesiecy 0,80%

Oprocentowanie progresywne – środków gromadzonych na rachunkach lokat oszczędnościowych PLEJADA dla osób fizycznych.

w pierwszym miesiącu 0,05%
za drugi miesiąc 0,30%
za trzeci miesiąc 0,50%
za czwarty miesiąc 0,70%
za piąty miesiąc 0,90%
za szósty miesiąc 1,15%
za siódmy miesiąc 1,40%
za ósmy miesiąc 1,75%
za dziewiąty miesiąc 2,15%
za dziesiąty miesiąc 3,05%
za jedenasty miesiąc 4,30%
za dwunasty miesiąc 5,95%

Lokata WIBID (nieodnawialna). Wpłata minimalna 5.000,00 zł

6 miesięcy WIBID 1M + 0,40 p.p. marża Stawka bazowa WIBID 1M, która obliczana jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, jako średnia arytmetyczna stopa WIBID/WIBOR z poprzedniego miesiąca.
12 miesięcy WIBID 1M + 0,60 p.p. marża
24 miesięcy WIBID 1M + 0,80 p.p. marża
36 miesięcy WIBID 1M + 0,90 p.p. marża

Oprocentowanie lokat zmienne, liczone w skali roku.
Zysk lokaty (odsetki) podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokosci 19,00%.

Sprawdź informację o systemie gwarantowania depozytów- ZOBACZ Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Partnerzy banku