Zarząd Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego zawiadamia Członków
o Zebraniach Grup Członkowskich

wg następującego porządku:


Lp.


Kiedy?


Gdzie?


Grupa członkowska

 1. 24.04.2019 r.
godz. 10:00
w lokalu Urzędu Gminy Stargard
ul. Rynek Staromiejski 5, Sala Konferencyjna nr 201
z terenu Miasta i Gmina Stargard oraz Gmin: Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Suchań
 2. 25.04.2019 r.
godz. 10:00
w siedzibie Banku Warnice 59C z terenu Gminy Warnice
 3. 26.04.2019 r.
godz. 10:00
w siedzibie Banku Bielice
ul. Jana Pawła II 34D
z terenu Gminy Bielice
 4. 26.04.2019 r.
godz. 13:00
w siedzibie Banku Pyrzyce
ul. 1 Maja 20
z terenu Miasta i Gminy Pyrzyce oraz Gminy Kozielice
 5. 29.04.2019 r.
godz. 10:00
w siedzibie Banku Dolice
ul. Wiejska 3
z terenu Gminy Dolice

ZARZĄD złoży sprawozdanie:

 1. z działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego ze specjalnym uwzględnieniem obsługi terenu Grupy Członkowskiej,
 2. z wykonania uchwał Zebrania Przedstawicieli i z poprzedniego Zebrania Grupy Członkowskiej;
 3. poinformuje o planie działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego na bieżący rok oraz zasadach i warunkach:
  1. udzielania kredytów
  2. gromadzenia oszczędności,
  3. o planowanym podziale nadwyżki bilansowej lub sposobie pokrycia strat,
  4. poda informacje o wysokości zadeklarowanych i wniesionych do BS udziałów członkowskich;

zebrani członkowie Banku Spółdzielczego

 • ocenią działalność Banku Spółdzielczego i realizację podjętych uchwał w roku ubiegłym;
 • rozpatrzą sprawy, które mają być przedmiotem najbliższego Zebrania Przedstawicieli;
 • zgłoszą wnioski i opinie w sprawie dalszego usprawnienia działalności Pyrzycko-Stargardzkiego Banku Spółdzielczego;
 • wyrażą opinie i zgłoszą wnioski do właściwych organów Banku w sprawach Banku, szczególnie we wspólnych sprawach członków wchodzących w skład Zebrania Grupy Członkowskiej

 

Partnerzy banku